Integritetspolicy

A. Introduktion

1. Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast
beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga
data.
2. Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna
policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda
kakor varje gång du besöker vår hemsida.

B. Erkännande

Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (seqlegal.com)

C. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:
1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp
och -version samt operativsystem;
2. information om dina besök på och din användning av denna hemsida,
inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans
navigeringsvägar;
3. information som du anger i vårt kontaktformulär, så som telefonnummer, epost, namn, innehåll och metadata.
4. information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;
5. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur
ofta och under vilka omständigheter du använder den;
6. all annan personlig information som du skickar till oss.
Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

D. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:
1. att administrera vår hemsida och verksamhet;
2. att anpassa vår hemsida åt dig;
3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår
hemsida;
4. att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
5. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
6. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från
informationen);
7. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår
hemsida;
8. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
9. att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive
övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata
meddelandetjänst); samt
10.annan användning.

E. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda,
styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy. Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:
1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att
lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska
kreditrisken);
4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi
är i process (eller överväger) att sälja; och
5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan
behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår
rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna
beordra att vi utlämnar den personliga informationen.
Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

F. Internationell dataöverföring

1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan
något av de länder vi och våra underleverantörer är verksamma i för att göra
det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
2. Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.

G. Bevarande av personlig information

1. Detta avsnitt G beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer att förvaras så länge som det bedöms nödvändigt för det syftet eller de syftena.
3. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla
dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
2. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller
framtida domstolsförfaranden; och
3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive
att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och
förminska kreditrisken).

H. Din personliga informations säkerhet

1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder
för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
2. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra
säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
3. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan
inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
I. Ändringar
Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår
eventuella ändringar i denna policy.

J. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av
sådan information kommer att omfattas av följande:
1. betalning av en avgift; och
2. tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet, vi accepterar vanligtvis ett
foto av ditt pass som har certifierats av en notarie, plus en kopia av en
samhällsserviceräkning som visar din aktuella adress.
Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

K. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

L. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

M. Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en
sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.}
1. Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften
som de används för:
1. vi använder Google Analytics på vår hemsida för att känna igen en
dator när en användare besöker hemsidan, spårar användare när de
bläddrar på hemsidan, förbättrar hemsidans användbarhet, analyserar
användningen av hemsidan, administrerar hemsidan, förhindrar
bedrägerier och förbättrar hemsidans säkerhet, anpassar hemsidan för
varje användare.
2. De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:
1. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av
inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på
“Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;
2. i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på
“Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad
innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och
3. i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna
menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen”
under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att
webbplatser sparar och läser cookiedata”.
Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många
hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda
alla funktioner på vår hemsida.
3. Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:
1. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan
hitta instruktioner för att göra det
på http://support.microsoft.com/kb/278835 );
2. i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”,
“Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data”
under “Kakor och webbplatsdata”; och
3. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn
“Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess
och säkerhet”.
4. Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors
användbarhet.

N. reCaptcha

Våra formulär använder reCaptcha från Google för att hindra robotar att fylla våra inboxar med
skräp. Läs Googles ”Privacy Policy” och ”Terms of Service”.
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/terms

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of this website. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.