Kvalitet och miljö

Våra kunder ställer höga krav på kvalitet och leveransprecision. Därför arbetar vi ständigt med kvalitetsstyrning och med hållbarhet i alla aspekter, från arbetsmiljö till klimatavtryck. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och Equipment with food contact surfaces GMP Protocol, samt miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Kontakta oss

Kvalitet genom hela processen

 • Innan offert kontrollerar vi materialtillgång, möjlighet att leverera enligt ritning och tidsplanering. Bara när vi kan garantera att kunden blir nöjd tar vi på oss uppdraget.
 • Vi säkerställer alltid spårbarhet utifrån våra kunders behov och önskemål. Vi tillhandahåller materialcertifikat, digital eller fysiskt, på råmaterialet i våra leveranser. Och vi garanterar dessutom ytbehandlingscertifikat enligt standards från våra underleverantörer.
 • Under bearbetning kontrollmäts artiklarna enligt vår överenskomna frekvenstabell och resultatet dokumenteras. För komplicerade mått och vid stickprovskontroll använder vi vår CMM (Coordinate Measuring Machine).
 • För komponenter med särskilda hanteringskrav använder vi vårt renrum med övertryck för montering och trycktestning.
 • Vi packar och levererar enligt våra kunders krav och önskemål och ansvarar för att all dokumentation sparas i 12 år.
 • Vi är certifierade enligt ISO 9001 och Equipment with food contact surfaces GMP Protocol.

Hållbarhetsarbete
med människor
och miljö i centrum

Vår strävan är att ständigt utveckla våra, och våra kunders, processer för att minska miljöpåverkan och skapa en bättre arbetsmiljö. Några exempel på områden vi arbetar aktivt med är:

 • Produktions- och transportplanering för att minska koldioxidutsläpp i transporter
 • Ansvarsfull avfallshantering av t ex skäroljor och metallspånor
 • Maximera användning av återvunnet råmaterial (idag 80–90 %)
 • Minska bullerexponering i verkstaden
 • Ständigt förbättrad skyddsutrustning för medarbetare
 • Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2014.

Söker du en pålitlig partner? Kontakta oss.

Har du en specifikation och söker en partner? Kontakta oss. Har du ett problem att lösa, men inte vet hur? Kontakta oss. Med vår kunskap och erfarenhet hittar vi en helhetslösning som passar dina behov. Hur de än ser ut. Och för det vi inte kan själva har vi ett brett nätverk att vända oss till.

Kontakta oss!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of this website. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.